Privacy Statement Cloudia CV

 

 

 

Dit is een website van Cloudia CV, gevestigd te Voorschoten aan de Rouwkooplaan 5

 

Cloudia verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacy statement. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelden beveiligd. Cloudia houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunt u terecht bij de infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051 of via www.postbus51.nl

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u mondeling of schriftelijk nadere informatie hebt gevraagd. In het kader van onze dienstverlening of wanneer u anderszins contact heeft met Cloudia, leggen wij gegevens vast. Cloudia gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst en haar dienstverlening. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.