Disclaimer cloudia CV

 

 

 

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Cloudia geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website geven en kan derhalve daaruit geen verplichtingen op zich nemen. Cloudia is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik of het zich baseren op de website en/of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

 

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie en afbeeldingen te vermenigvuldigen, te kopieeren, te verspreiden of aan derden tegen vergoeding beschikbaar te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cloudia.